BOOK YOUR TRIP!
 • NGÀY NHẬN
  April
  01
 • NGÀY TRẢ
  April
  01
 • KHÁCH
CHI TIẾT
Loại Phòng   Số Phòng
     
Họ & Tên   Email
     
Địa Chỉ   Điện Thoại
 • For "on demand" requests, please contact the hotel directly
 • Tel: +84 254 367 9939
 • info.phuochai@lanrung.com.vn